v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Sada online údajů pro analýzy a strategie


Popis dokumentu:

Soubor údajů je založen na open datech z veřejně dostupných databází.

Údaje jsou uváděny pro úroveň celé ČR a v některých případech pro kraje. Data jsou průběžně aktualizována. 

V online systémech Databáze strategií a DataPlán NSZM lze tyto údaje využívat jako indikátory - provazovat je s cíli jednotlivých strategických dokumentů a zavést jejich vyhodnocování.

Sada bude průběžně rozšiřována o další data podle poptávky uživatelů, pokud budou data u zdrojů k dispozici.

POZNÁMKA:
K dispozici jsou pouze data na celostátní nebo krajské úrovni, v závislosti na zdrojích dat.

 

 

Indikátory v metodickém dokumentu

Sada online údajů pro analýzy a strategie
3. Udržitelná výroba a spotřeba
4. Doprava
6. Místní ekonomika a podnikání
7. Vzdělávání a výchova
8. Kultura a volný čas
10. Globální odpovědnost
TISK
i