v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika Konceptu inteligentních měst (2015)

Gestor: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Zpracovatel/garant: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Rok zpracování: 2015
Web k dokumentu

Popis dokumentu: Inteligentní město (Smart City, SC) je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace města, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných. Nejširší uplatnění tento koncept nalézá v oblasti energetiky a dále pak v oblasti dopravy, které lze efektivněji řešit nasazením vhodných informačních a komunikačních technologií (ICT). Koncept Smart City však nezahrnuje pouze dvě výše uvedené oblasti, lze jej aplikovat i na další, např. vodohospodářství, odpadové hospodářství, e-government či krizové řízení.

Metodika rozpracovává klíčové oblasti pro aplikaci ICT, tj. dopravu a energetiku s návrhem konkrétních opatření, indikátorů a příkladů SC programů, ale jak je výše uvedeno, lze ji s úspěchem využít i pro ostatní agendy města.

Indikátory v metodickém dokumentu

A. Koncept inteligentního města v oblasti dopravy
B.1 Inteligentní dům
B.3 Smart grid ve vztahu k městům
B.4 Komunitní energetické projekty
C. Koncept inteligentního města v oblasti ICT, otevřená data
C.1 Datové sady (kvalitativní i kvantitativní)
C.2 Metadata (kvalitativní)
C.3 OpenData portál (kvalitativní indikátory)
C.4 Aplikace
C.5 API (pouze kvalitativní ukazatele)
TISK
i