v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Instituce

Zdroje indikátorů / dat


Agentura ochrany přírody a krajiny
CENIA - česká informační agentura životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav
Český statistický úřad
Energetický regulační úřad
Státní zdravotní ústav
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Úřad vlády
Ústav zdravotnických informací a statistiky

Gestoři metodických dokumentů


EVROPSKÁ UNIE / European Union
hlavní město PRAHA
ISO - International Organization for Standardization
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR
ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ / OECD
ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations
TISK
i